تعریف مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی (یا Educational management) مجموعه ای منسجم از دانش حاصل از کاربرد روش علمی بمنظور توصیف خصوصیات و تبیین عناصر سازمانی و روابط بین آنها در سازمان های آموزشی است.
در تعریف مدیریت آموزشی، عناصر سازمانی، متشکل از چهار سیستم بنیادی می باشند:
1- سیستم رفتاری (فرد، گروه، سازمان غیررسمی و…)
2- سیستم ساختاری (ساختار سازمانی، اهداف رسمی، مقررات، سازمان رسمی و…)
3- سیستم تکنولوژیک (فرایندها و روش های تولید ستاندها، تجهیزات و…)
4- سیستم محیطی (مشتریان و ارباب رجوع، رقبا، جامعه، دولت، تامین کنندگان منابع و…).

مدیریت آموزشی
  • کارکردهای مدیریت آموزشی

شامل برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل در سازمان های آموزشی است. هدف مدیریت آموزشی؛ بهبود اثربخشی، راندمان و کیفیت در سازمان های آموزشی است. منظور از سازمان آموزشی؛ سازمانی است که به ارائه خدمات آموزشی می پردازد.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Cart
Your cart is currently empty.